ru lv
Skatīt karti

Raksti

Par mums › Raksti

Tematiskā grupa: Raksti (atgriezties)

Ja agrāk vairāku valodu zināšanas tika uzskatītas par kaut ko sevišķu, tad šodien situācija ir kardināli mainījusies. Pie kam šāda tendence ir raksturīga lielākajā pasaules valstu daļā. Pašlaik prasme sazināties vairākās valodās ir kļuvusi par dzīves nepieciešamību. Piemēram, Krievijas uzņēmējs ir nolēmis doties uz Latviju ar mērķi apspriest svarīgus kopīga biznesa jautājumus ar ārzemju partneriem. Ar krievu valodas pārzināšanu būs nepietiekami, vēlams ir zināt latviešu valodu. Šādus līdzīgus piemērus var minēt ļoti daudz, tieši šāda iemesla dēļ daudzi apmeklē speciālus valodu kursus neatkarīgi no valsts, kurā atrodas.
Svešvalodu apgūšana vienmēr mums paver durvis uz jaunu pasauli, tas ir kā sava veida ceļojums, iepazīšanās ar citas zemes vēsturi un kultūru, piesaiste citai mentalitātei. Apgūstot valodu, kurā runā citi ļaudis, mēs sevī atklājam pilnīgi citādu savas personības daļu, un, bez tam nereti gadās, ka pat dzimtās valodas padziļināta apguve atklāj mums daudz jauna un neizpētīta.
Eksāmens automobiļa vadīšanas tiesību iegūšanai tiek kārtots Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD). Šis eksāmens ietver divus posmus: teorētisko un praktisko. Otrā daļa savukārt dalās autovadīšanā nelielā šim nolūkam ierīkotā laukumā, un braukšanā pa pilsētu.
Automobiļa vadīšana lielpilsētās vienmēr ir saistīta ar visdažādākajiem riskiem, kuru dēļ autovadītājiem ir maksimāli jākoncentrē sava uzmanība uz ceļiem. Šāds emocionāls sasprindzinājums bieži saistīts ar nopietniem nervu satricinājumiem, kas ietekmē vispārējo veselības stāvokli.
Kā zināms, lai iegūtu autovadītāja tiesības, ir jānokārto eksāmeni, kas apliecina nākamā autovadītāja speciālās zināšanas (ceļu satiksmes noteikumi), iemaņas (vadīšanas prakse), un viņa gatavību stāties ceļu kustības dalībnieku rindās. Lielākās topošo autovadītāju daļas galvenā motivācija balstīta uz vēlmi pēc iespējas ātrāk apgūt automobiļa vadīšanas prasmi, iegūt vadītāja tiesības un visbeidzot kļūt par pilnvērtīgu ceļu satiksmes kustības dalībnieku. Pie kam apgūstamā kursa teorētiskā daļa ir obligāta, bet ne vienmēr šķiet interesanta.Ieslēdz zaļo gaismu saviem plāniem! / Real Proff